ניר אהרוני

הולך בדרך של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית משנת 2011