ברוריה כהן

הולכת  בדרך של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית משנת 2011