דודי וייסברוט

הולך בדרך של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית משנת 1993