ישראל מיחובר

הולך בדרך של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית משנת 2010