מיכל מולכו

הולכת בדרך של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית  משנת 1994