סודיפו – שני גופר

הולכת בדרך של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית משנת 2010