חיים קלדרון

הולך בדרך של פיתוח מודעות
ולמידה עצמית  משנת 2011