אורן שמש

הולך בדרך  של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית משנת 2009