אראל הרשקו

הולך בדרך של פיתוח מודעות
ולמידה עצמית משנת 2003