אמנה קאמצ’ו

הולכת בדרך של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית משנת 2007