שולי אנג’ל

הולכת בדרך של פיתוח מודעות

ולמידה עצמית משנת 2004