פגישות אחד על אחד של שיח מכיל וממוקד בחברת אנשים ההולכים בדרך במשך שנים. זו הזדמנות להגיד כן לטיפול עצמי הנערך במרחב בטוח ודיסקרטי.