מסדנה חווייתית בת יום ועד סדנאות תהליכיות הנפרשות לאורך ימים אחדים, באופן פרטני או קבוצתי.